Историческо тракийско предизвикателство / Hystory challenge

Същността и начинът на организиране имат за цел:

  • Сплотяване и ефективна работа в екип – стимулира членовете на екипа да общуват помежду си и постигане на резултати
  • Споделяне и изграждане на доверие
  • Комбиниране на физически и умствени предизвикателства
  • Развива креативното мислене и подобрява координацията
  • Подобрява вътрешнофирмената култура и комуникация
  • Запознаване на участниците с географията, историята и забележителностите на мястото където се провежда играта
  • Забавно преживяване на всички участници – Истинско приключение!
  • Участниците се впускат в истинско приключение, което ще ги зареди с положително настроение и приветливи екипни емоции

Екипът ще трябва да премине по маршрут, през всички етапи, да разгадае всички загадки, и да събере всички елементи, за да завърши успешно мисията си и да докаже че ЗАЕДНО СМЕ УСПЕШНИ!